Fekete Imre
Tudományos munkatárs

Szoba: 3.702
Email: feipaat@cs.elte.hu
Honlap: http://imrefekete.web.elte.hu/


Kutatási érdeklődés

A numerikus analízis elméletével és azok alkalmazásával foglalkozik. Kutatásai elsősorban a közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei területén folytatja. Ezen belül is kiemelten foglakozik a Runge-Kutta, SSP és lineáris többlépéses módszerek stabilitásával és konvergenciájával.