Fekete Imre
Egyetemi adjunktus

Szoba: 3.702
Email: imre.fekete@ttk.elte.hu
Honlap: http://imrefekete.web.elte.hu/


Kutatási érdeklődés

A numerikus analízis elméletével és azok alkalmazásával foglalkozik. Kutatásai elsősorban (közönséges, parciális és neurális) differenciálegyenletek numerikus módszerei területén folytatja. Ezen belül is kiemelten foglakozik Runge-Kutta, lineáris többlépéses, IMEX, SSP módszerek és azok adaptív változatainak stabilitásával, konvergenciájával és hatékony implementálási kérdéseivel.