Simon Péter
Tanszékvezető egyetemi tanár

Kutatási kulcsszavak: Hálózati folyamatok · járványterjedés hálózaton · neurális hálózatok · hálózati folyamatok irányítása · reakció-diffúzió egyenletek · utazó hullámok · szemilineáris elliptikus egyenletek bifurkációi


Bátkai András
Egyetemi docens

Kutatási kulcsszavak: Operátorelmélet · funkcionálanalízis · operátor-félcsoportok és alkalmazásaik · operátor-mátrixok · késleltetett differenciálegyenletek


Berzlánovichné Bodó Ágnes
Tudományos segédmunkatárs

Kutatási kulcsszavak: Differenciálegyenletek · hálózati folyamatok · járványterjedési modellek


Besenyei Ádám
Tanszékvezető-helyettes egyetemi docens

Kutatási kulcsszavak: Differenciálegyenletek és alkalmazásaik · elemi analízis · matematikatörténet · a matematika népszerűsítése


Csomós Petra
Egyetemi adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Numerikus analízis · differenciálegyenletek numerikus módszerei · operátorszeletelési módszerek · exponenciális integrátorok · Magnus-féle integrátorok · operátorfélcsoportok alkalmazása a numerikus analízisben


Faragó István
Egyetemi tanár

Kutatási kulcsszavak: Numerikus analízis elmélete · differenciálegyenletek numerikus módszerei · operátorszeletelés és alkalmazásai · biológiai és légszennyeződési folyamatok modellezése · Richardson extrapoláció és alkalmazásai


Fekete Imre
Egyetemi adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Runge-Kutta módszerek · lineáris többlépéses, módszerek · SSP módszerek · adaptív módszerek (szabályozók, digitális szűrők) · neurális differenciálegyenletek


Havasi Ágnes
Egyetemi adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Légköri folyamatok modellezése · differenciálegyenletek numerikus módszerei · operátorszeletelés és alkalmazásai · Richardson-extrapoláció és alkalmazásai


Izsák Ferenc
Egyetemi docens

Kutatási kulcsszavak: Reakció-diffúzió egyenletek · mintázatképződés modellezése · Galjorkin-módszerek hibaanalízise · nemfolytonos Galjorkin-módszerek · törtrendű diffúziós egyenletek analízise és numerikus megoldása


Karátson János
Egyetemi tanár

Kutatási kulcsszavak: Lineáris és nemlineáris elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása · prekondicionált iterációs módszerek · numerikus funkcionálanalízis · kvalitatív tulajdonságok (diszkrét maximum-elv) elliptikus és parabolikus feladatokra


Kovács Ágnes
Tanársegéd

Kutatási kulcsszavak: Analízis és matematikai statisztika biológiai alkalmazásai · Weibull kockázat modell megbízhatóságelméletben


Kunszenti-Kovács Dávid
Tudományos munkatárs

Kutatási kulcsszavak: Gráflimeszek · hálózati folyamatok · betegségterjedési hálózatok · operátorfélcsoportok · ergodelmélet


Mezei István (1946-2017)
Nyugalmazott egyetemi adjunktus

Több mint 40 éven át volt tanszékünk adjunktusa, s generációk sokaságával ismertette meg és szerettette meg a matematikát. Csodálatos pedagógus, kolléga és ember volt. Pedagógia kiválósága elismeréseként 2017-ben Rátz Tanár Úr Életműdíjban részesült.


Nagy Noémi
Tanársegéd

Kutatási kulcsszavak: Hálózati folyamatok · járványterjedés · differenciálegyenletekPfeil Tamás
Egyetemi adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Analízis · differenciálegyenletek és alkalmazásaik a biológiábanSebestyén Zoltán
Professor emeritus

Kutatási kulcsszavak: Funkcionálanalízis · operátorelmélet · C*-algebrák · nemkorlátos operátorok · operátor értékű momentum problémák


Sikolya Eszter
Egyetemi adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Operátorfélcsoportok · hálózati folyamatok · sztochasztikus PDE hálózatokonSimon László
Professor emeritus

Kutatási kulcsszavak: Nemlineáris elliptikus funkcionál differenciálegyenletek · nemlineáris parabolikus funkcionál differenciálegyenletek


Tarcsay Zsigmond
Egyetemi adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Funkcionálanalízis · operátorelmélet · operátorkiterjesztések · önadjungált operátorok perturbáció elmélete · általános Lebesgue-felbontás


Valkó Éva
Tanársegéd

Kutatási kulcsszavak: Bizonytalanság analízis · érzékenység analízis


Óraadóink

Gruber Tibor
Matolcsi Tamás
Titkos Tamás