Simon Péter
Tanszékvezető egyetemi tanár

Kutatási kulcsszavak: Hálózati folyamatok · járványterjedés hálózaton · neurális hálózatok · hálózati folyamatok irányítása · reakció-diffúzió egyenletek · utazó hullámok · szemilineáris elliptikus egyenletek bifurkációi


Besenyei Ádám
Tanszékvezető-helyettes docens

Kutatási kulcsszavak: Differenciálegyenletek és alkalmazásaik · elemi analízis · matematikatörténet · a matematika népszerűsítése


Csomós Petra
Adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Numerikus analízis · differenciálegyenletek numerikus módszerei · operátorszeletelési módszerek · exponenciális integrátorok · Magnus-féle integrátorok · operátorfélcsoportok alkalmazása a numerikus analízisben


Faragó István
Egyetemi tanár

Kutatási kulcsszavak: Numerikus analízis elmélete · differenciálegyenletek numerikus módszerei · operátorszeletelés és alkalmazásai · biológiai és légszennyeződési folyamatok modellezése · Richardson extrapoláció és alkalmazásai


Fekete Imre
Adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Runge-Kutta módszerek · lineáris többlépéses, módszerek · SSP módszerek · adaptív módszerek (szabályozók, digitális szűrők) · neurális differenciálegyenletek


Havasi Ágnes
Adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Légköri folyamatok modellezése · differenciálegyenletek numerikus módszerei · operátorszeletelés és alkalmazásai · Richardson-extrapoláció és alkalmazásai


Izsák Ferenc
Docens

Kutatási kulcsszavak: Reakció-diffúzió egyenletek · mintázatképződés modellezése · Galjorkin-módszerek hibaanalízise · nemfolytonos Galjorkin-módszerek · törtrendű diffúziós egyenletek analízise és numerikus megoldása


Karátson János
Egyetemi tanár

Kutatási kulcsszavak: Lineáris és nemlineáris elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása · prekondicionált iterációs módszerek · numerikus funkcionálanalízis · kvalitatív tulajdonságok (diszkrét maximum-elv) elliptikus és parabolikus feladatokra


Kovács Ágnes
Tanársegéd

Kutatási kulcsszavak: Analízis és matematikai statisztika biológiai alkalmazásai · Weibull kockázat modell megbízhatóságelméletben


Maros Gábor
Tanársegéd

Kutatási kulcsszavak:Mezei István (1946–2017)
Nyugalmazott adjunktus

Több mint 40 éven át volt tanszékünk adjunktusa, s generációk sokaságával ismertette meg és szerettette meg a matematikát. Csodálatos pedagógus, kolléga és ember volt. Pedagógia kiválósága elismeréseként 2017-ben Rátz Tanár Úr Életműdíjban részesült.


Neogrády-Kiss Márton
Tanársegéd

Kutatási kulcsszavak:Pfeil Tamás
Adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Analízis · differenciálegyenletek és alkalmazásaik a biológiábanSebestyén Zoltán
Professor emeritus

Kutatási kulcsszavak: Funkcionálanalízis · operátorelmélet · C*-algebrák · nemkorlátos operátorok · operátor értékű momentum problémák


Sikolya Eszter
Adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Operátorfélcsoportok · hálózati folyamatok · sztochasztikus PDE hálózatokonSimon László (1940–2021)
Professor emeritus

A magyar parciális differenciálegyenletek iskolateremtője, oktatásának és kutatásának kulcsszereplője, több mint 50 éven át tanszékünk oktatója. Egy nagy tudású, rendkívül szerény, mindenki által tisztelt és szeretett kolléga volt. Kiemelkedő tudományos életművének elismeréseként 2021-ben Eötvös-koszorú kitüntetésben részesült.


Tarcsay Zsigmond
Adjunktus

Kutatási kulcsszavak: Funkcionálanalízis · operátorelmélet · operátorkiterjesztések · önadjungált operátorok perturbáció elmélete · általános Lebesgue-felbontás


Valkó Éva
Tanársegéd

Kutatási kulcsszavak: Bizonytalanság analízis · érzékenység analízis


Óraadóink

Gruber Tibor
Kunszenti-Kovács Dávid
Nagy Noémi
Matolcsi Tamás
Titkos Tamás