Csomós Petra
Egyetemi adjunktus

Szoba: 3.710
Email: csomos@cs.elte.hu
Honlap: http://csomos.web.elte.hu/


Kutatási érdeklődés

Differenciálegyenletekre alkalmazott numerikus módszerek operátorfélcsoport-elmélet segítségével történő vizsgálata, valamint a módszerek alkalmazása. Különös tekintettel az operátorszeletelési eljárások, az exponenciális integrátorok, valamint a Magnus-féle integrátorok konvergenciájának vizsgálatára.