Simon László
Professor emeritus

Szoba: 3.623
Email: simonl@cs.elte.hu
Honlap: http://simonl.web.elte.hu//


Kutatási érdeklődés

Parciális differenciálegyenletek és funkcionál differenciálegyenletek.