Simon László
Professor emeritus

Szoba: 3.623
Email: simonl@cs.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~simonl/


Kutatási érdeklődés

Parciális differenciálegyenletek és funkcionál differenciálegyenletek.