Tarcsay Zsigmond
Egyetemi adjunktus

Szoba: 3.621
Email: tarcsay@cs.elte.hu
Honlap: http://web.cs.elte.hu/~tarcsay/


Kutatási érdeklődés

Érdeklődési területe a funkcionálanalízis. Kutatásait elsősorban az operátorelmélet területén végzi, ezen belül szub-operátorok pozitív önadjungált kiterjeszthetőségével, önadjungált operátorok perturbációival, illetve operátorok, formák és funkcionálok Lebesgue-típusú felbontásaival foglalkozik.