Szekeres Béla
Tudományos segédmunkatárs

Szoba: 3.705
Email: szbpagt@cs.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~szbpagt/


Kutatási érdeklődés

Térben és időben törtrendű parciális differenciálegyenletek analízisével és numerikus megoldásával foglalkozik. Ezeket a módszereket a turbulencia jelenségének modellezésében vizsgálja elsősorban. Kutatási területe még víz polarizációs modellek fejlesztése kevert klasszikus molekuladinamikai és kvantummechanikai szimulációk segítségével.