Sikolya Eszter
Egyetemi adjunktus

Szoba: 3.707
Email: eszter.sikolya@ttk.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~seszter/


Kutatási érdeklődés

Hálózati folyamatok vizsgálatával foglalkozik, ehhez funkcionálanalitikus, ezen belül operátorfélcsoport-elméleti megközelítést használ. Vizsgálja hálózati folyamatok aszimptotikus viselkedését, valamint hálózatokon értelmezett sztochasztikus parciális differenciálegyenletek megoldhatóságát.