Sikolya Eszter
Egyetemi adjunktus

Szoba: 3.717
Email: seszter@cs.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~seszter/


Kutatási érdeklődés

Hálózati folyamatok aszimptotikus viselkedésének leírásával foglalkozik, ehhez funkcionálanalitikus, ezen belül operátorfélcsoport-elméleti megközelítést használ. Vizsgálja betegségterjedési hálózatok differenciálegyenletekkel való modellezési lehetlőségeit.