Nagy Noémi
Tanársegéd

Szoba: 3.717
Email: nagynoemi0@gmail.com
Honlap: www.cs.elte.hu/~noe01


Kutatási érdeklődés

Hálózati folyamatok modellezésével foglalkozik, melyek járványterjedési folyamatnak is tekinthetőek. Alacsony dimenziós közelítő differenciálegyenlet-rendszereket ír fel, melyek segítségével a folyamatot jellemző néhány fontos mennyiség hatékonyan mérhető. Egy kiemelt kérdés, hogy a gráfstruktúra hogyan befolyásolja a járványterjedést a különböző dinamikák esetén. Kutatási területének része a különböző modellek analitikus vizsgálata is. Emellett a hálózati modellek alkalmazhatóságának kiterjesztését is vizsgálja új típusú problémák megoldására.