Kunszenti-Kovács Dávid
Tudományos munkatárs

Szoba: 3.707
Email: daku@renyi.hu
Honlap: -


Kutatási érdeklődés

Hálózati folyamatok modellezése differenciálegyenletekkel, járványterjedés matematikai leírása hálózatokon, ezen folyamatok kapcsolása gráfok limeszelméletével, azon belül elsősorban az elmélet funkcionálanalitikus oldalával. Operátorfélcsoportok és Banach terek felbontásainak alkalmazása aszimptotikák leírására, illetőleg használata az ergodelmélet területén.