Karátson János
Egyetemi tanár

Szoba: 3.706
Email: karatson@cs.elte.hu
Honlap: https://kajkaat.web.elte.hu


Kutatási érdeklődés

Lineáris és nemlineáris, elsősorban elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásával és ennek elméletével foglalkozik. Prekondicionált iterációs eljárások kidolgozásában ennek gyakori összetevőjét adják alkalmas operátor-módszerek. Elliptikus és parabolikus feladatokra is vizsgálja a kvalitatív tulajdonságokat (elsősorban a diszkrét maximum-elvet) végeselem-módszer alkalmazása során. A fenti eredmények tipikus alkalmazási területei transzportfolyamatokat leíró rendszerek.