Izsák Ferenc
Egyetemi docens

Szoba: 3.705
Email: izsakf@cs.elte.hu
Honlap: www.cs.elte.hu/~izsakf


Kutatási érdeklődés

Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásával foglalkozik, elsősorban Galjorkin-módszerekkel; annak mind konform, mind nemfolytonos változatával. Ezeket a módszereket elsősorban elliptikus peremérték-feladatok, reakció-diffúziós egyenletek, valamint törtrendű elliptikus és diffúziós egyenletek esetén vizsgálja. Ehhez kapcsolódóan matematikai modellezéssel is foglalkozik, kiemelten kémiai mintázatképződések szimulációjával.