Havasi Ágnes
Egyetemi adjunktus

Szoba: 3.710
Email: havasia@cs.elte.hu
Honlap: nimbus.elte.hu/~hagi/havasi_hun.html


Kutatási érdeklődés

Légköri modellek (azon belül euleri típusú légszennyeződési modellek és sekélyvízmodell) numerikus megoldási módszereivel foglalkozik. Az ilyen összetett modellfeladatok megoldásában hasznos eszköz az operátorszeletelés, amelynek elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazhatóságát is vizsgálja. További kutatási témája az időintegrálási sémák hatékonyságát növelő Richardson–extrapoláció elméleti és számítógépes vizsgálata.