Faragó István
Egyetemi tanár

Szoba: 3.622
Email: faragois@cs.elte.hu
Honlap: http://faragois.web.elte.hu/


Kutatási érdeklődés

A numerikus analízis elméletével és azok alkalmazásával foglalkozik. Kutatásai elsősorban a közönséges és parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei területén folytatja. Ezen belül is kiemelten foglakozik a numerikus módszerek stabilitásával és konvergenciájával, a módszerek kvalitatív tulajdonságaival. A módszerek több területen is alkalmazásra kerültek, ezek közül a légköri szennyeződés terjedése, a járványok terjedése és mintázata, a Maxwell-egyenletek numerikus vizsgálata emelhető ki.